×

Przelew dużej kwoty za granicę

Przelew dużej kwoty za granicę

Przelew dużej kwoty za granicę

Jeśli zamierzasz zlecić przelew dużej kwoty za granicę można przypuszczać, że o tym transferze dowie się z pewnością Urząd Skarbowy. Nie jest tajemnicą, że banki oraz instytucje finansowe mają obowiązek weryfikacji wpłat, które wynoszą co najmniej 15 tys. euro lub więcej. Natomiast właściwą informację do „skarbówki” wysyłają w momencie, kiedy istnieje realna możliwość nielegalnego wykonania takiego przelewu.

Przelew na duże kwoty, a litera prawa

Banki są zobowiązane do takiego działania poprzez wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (2018). Tyczy się to zarówno pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych ze sobą przelewów, których łączna suma wyniesie limit (15 tys. euro). Zachodzi wówczas uzasadnione ryzyko, iż rozdzielenie wpłat było celowym działaniem, by uniknąć rejestracji. Dane przelewów są przechowywane przez okres 5 lat. W przypadku podejrzenia nieuprawnionej transakcji, informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przesyła się do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej (GIIF), podlegającemu Ministerstwu Finansów. Jeżeli po analizie zgłoszonych danych nadal istnieje możliwość dokonania przestępstwa, sprawę przejmuje prokuratura. W chwili, gdy transakcja zostanie uznana za niezgodną z przepisami, przelew jest wstrzymany, bądź konto zostanie zablokowane.

Urząd skarbowy czuwa

Istotne jest, by posiadać całość dokumentów, które potwierdzą, że źródło naszego przelewu jest całkowicie legalne. Jeśli nie mamy opcji, by tego potwierdzić, fiskus może obciążyć nas podatkiem na wysokość aż 75% niepotwierdzonych środków. Nie może jednak tego zrobić, dopóki nie otrzyma informacji od banku o możliwości przechowywania dochodów nieustalonego pochodzenia. Należy wspomnieć, że Urząd Skarbowy może się nami zainteresować w sytuacji, gdy nasze wydatki przewyższą nasze wynagrodzenie. Wówczas jest możliwość wszczęcia kontroli US lub procedury wyjaśniającej.

Przelew dużej kwoty pomiędzy Anglią i Polską

Dokonując przelewu dużej kwoty z Anglii do Polski, mamy do dyspozycji wiele rozwiązań finansowych. Dlatego klienci powinni mieć na uwadze kilka istotnych czynników. Przede wszystkim liczy się tutaj: szybkość transakcji, bezpieczeństwo naszych finansów oraz ich oszczędność. Dzięki platformie Klik-24 łatwo i szybko wykonasz przelew większej sumy z Anglii do Polski. Pieniądze trafią do odbiorcy w tym samym lub kolejnym dniu roboczym.